Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/modrozel/public_html/modules/mod_news_pro_gk4/helper.php on line 542

Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::cutText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/modrozel/public_html/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 21

Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::cutText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/modrozel/public_html/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 36

Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::cutText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/modrozel/public_html/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 21

Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::cutText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/modrozel/public_html/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 36

Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::cutText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/modrozel/public_html/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 21

Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::cutText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/modrozel/public_html/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 36

Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::cutText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/modrozel/public_html/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 21

Deprecated: Non-static method NSP_GK4_Utils::cutText() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/modrozel/public_html/modules/mod_news_pro_gk4/tmpl/layout.parts.php on line 36
  • 1
  • 2

O zadruzi i prostor Nerertve

Modro zelena zadruga iz Metkovića, svojim konkretnim aktivnostima želi potaknuti i stvoriti okvire održivosti i zaštite prostora Delte Neretve. Gospod...

Zadružni maslinik i njegova obilježja

Rijeka Neretva je u svoj delti uvjetovala jedinstven način življenja i privređivanja. Prema njenim prirodnim vrijednostima i resursima trebalo bi se o...

Turizam

Nema puno područja u svijetu kao što je Neretva. Ona svojom raznolikošću i smirenošću jedne delte nude alternative gužvi prenapučenih plaža duž Jadran...

Projekti Zadruge

Modro zelena zadruga iz Metkovića, svojim konkretnim aktivnostima želi potaknuti i stvoriti okvire održivosti i zaštite prostora Delte Neretve. Gospod...

A+ A A-

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/modrozel/public_html/templates/gk_league_news/lib/framework/helper.layout.php on line 210

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/modrozel/public_html/includes/application.php on line 536

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/modrozel/public_html/templates/gk_league_news/lib/framework/helper.layout.php on line 210

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/modrozel/public_html/includes/application.php on line 536

I "Zdrava krava" piše o nama

Pročitajte interview koji je izišao na portalu "Zdrava krava"

-----------------------------------------------------

Naša zelena Neretva

Povodom izlaska časopisa Naša Neretva, donosimo priču o zaštiti delte Neretve

Povodom izlaska stručnog časopisa ''Naša Neretva'', vezanog za zaštitu okoliša i održivi razvoj, o ekološkim temama i problemima na području Neretverazgovarali smo s mr.sc. Nebojšem Jerkovićem, zamjenikom glavnog urednika glasila ''Naša Neretva''

Prekogranično glasilo ''Naša Neretva'' izašlo je u kolovozu 2011. godine, a izlaziti će redovito u polugodišnjoj nakladi od nekoliko tisuća primjeraka i moći će se nabaviti u lokalnoj distribuciji kao stručni časopis vezan za zaštitu okoliša i održivi razvoj.

O temama koje će obrađivati časopis ''Naša Neretva'' i o ekološkim problemimana području Neretve razgovarali smo s zamjenikom glavnog urednika, mr.sc. Nebojšom Jerkovićem.

'U časopisu ''Naša Neretva'' dominirati će teme iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja koji neće ugrožavati ukupnu bioraznolikost prostora kojima riječni slivovi daju predznak prepoznatljivosti. Pored Save i Dunava na sjeveru, rijeka Neretva ima najveći sliv na obalama hrvatskog dijela Jadrana. On je prostorno smješten u dvije države, Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Takvo prostorno određenje utječe na način života i djelovanja lokalnog stanovništva, te lokalnih i regionalnih zajednica koje imaju različite ingerencije i aspiracije na resurse kojima obiluje ovaj prostor. Ovaj časopis bi trebao biti objektivan korektor različitim anomalijama i popuniti prazninu u lokalnom medijskom prostoru, s razumljivim i zanimljivim temama. To bi trebala biti naša uređivačka politika u službi argumentiranog informiranja čitatelja „Naše Neretve“.

Koji su glavni ekološki problemi na području Neretve?

'Prirodne vrijednosti i raznolikost staništa u dolini rijeke Neretve ovisi u prvom redu o vodnom režimu koji uvjetuje rijeka Neretva. Podzemna voda koja pristiže prihranjuje brojne potoke, jezera i samu rijeku Neretvu, a one su u ovom trenutku ugrožene, kao i druga podzemna i nadzemna staništa u okolnome kršu koja sadrže bogatu floru i faunu s nizom endemičnih vrsta, posebno riba. U delti Neretve je značajan utjecaj mora, koje zbog pomanjkanja priljeva slatke vode, u ljetnim mjesecima, nepovratno zaslanjuje poljoprivredne površine u donjem toku rijeke Neretve i pretvara taj prostor u slanu pustinju. Ribarstvo je važna djelatnost kojom se domicilno stanovništvo delte Neretve bavi, uglavnom kao dopunskom djelatnošću, a alati kojima se služe su tradicionalni. Upravo na tim tradicijskim stvarima povijest ovoga kraja može se lako iščitati'.

Delta Neretve - odmorište za ptice

U delti Neretve ukupno je zabilježeno 310 vrsta ptica, od kojih 115 gnjezdarica. Područje je važno prvenstveno kao odmorište za ptičje selidbe i zimovanja. Osim nestanka prirodnih staništa, na ptičji svijet znatno je utjecao nekontroliran lov. Najpoznatija ptičja lovina u dolini Neretve je crna liska (Fulica atra), koja se zadržava u gustim močvarama, a lovi se na jedinstven način, vabljenjem zvukom (ćukanjem).

'Nažalost, ribolov i lov na ptice se provodi bez kontinuiranog nadzora, pa se njime, pored sveprisutnih umjetnih devastacija staništa, uvjetovanim hidrološkim zahvatima u gornjim dijelovima slivnog područja rijeke Neretve (izgradnja umjetnih akumulacija pod nazivom „Gornji horizonti“), ugrožava osiromašeni riblji i ptičji fond. To je samo dio problema koje treba riješiti, u prihvatljivim okvirima koji garantiraju održivost prostora i njegove bioraznolikosti', upozorio je Nebojša Jerković.

Predloži svoju eko ideju!

Nebojša je otkrio kako i čitatelji Zdrave Krave mogu sudjelovati u zajedničkoj misiji.

'Prihvaćamo sugestije i prezentiranje pozitivnih primjera kojima se mogu riješiti pojedini problemi u delti Neretve. Probleme s kojima se susreće lokalno stanovništvo, a vezani su za devastacije koje imaju direktan utjecaj na njihov život, ima na različitim prostorima i zavređuju javnu osudu. Ne postoji prostor koji nema prirodnu i ambijentalnu vrijednost. Potrebno ju je prepoznati i zaštititi za buduće naraštaje.

Pilot program navodnjavanje

U ovom trenutku najaktualniji projekt je Pilot projekt navodnjavanje Donje Neretve. On se radi isključivo za potrebe navodnjavanja i zaštite od zaslanjena prostora na lijevoj obali donjeg toka rijeke Neretve. U području delte Neretve, nizvodno od predviđenog mjesta izgradnje umjetne pregrade-brane, na desnoj obali, nalaze se ekonomski i ekološki bitna zaštićena područja Desne, laguna Parila i jezero Vlaška.

Kako se radi o vrlo vrijednom prirodnom prostoru, neshvatljivo je da planeri takvog zahvata nisu sagledali ukupni utjecaj takve izgradnje na cijelu dolinu rijeke Neretve i njenu bioraznolikosti. Delta Neretve zaštićena je međunarodnim ugovorima, potpisanim od strane RH i BiH (Ramsar Convention). Naime, cijelo područje Donje Neretve je predviđeno za zaštitu u kategoriji parka prirode (Park prirode Delta Neretva), dok se područje Parila predlaže zaštiti kao posebni zoološki (ornitološki) rezervat.

Delta Neretve je predviđena za zaštitu jer sadrži najveće i najvrijednije ostatkesredozemnih močvara u Europi i sa planiranjem ovakvih infrastrukturnih zahvata u prostoru treba pristupiti s puno pažnje i obazrivosti prema preostalim prirodnim vrijednostima prostora.

Osobno iskustvo

Mr.sc. Nebojša Jerković objasnio je kako i sam u svakodnevnom životu živi uskladu s prirodom, te s prijateljima podiže ekološki maslinik.

'Osobno sam jako angažiran u svakodnevnom životu i na raznim projektima koji prate prirodni slijed stvari i događaja na prekograničnom prostoru delte Neretve.

Stoljećima su ljudi živjeli i hranili se u skladu s prirodom i kulturnim naslijeđem: koju i kakvu hranu jesti, kako je pripremiti, zašto ju treba dijeliti s prijateljima, u obitelji i zajednici. Degradacijom takve tradicije, dovelo se u pitanje naše zdravlje i održivost prostora u kojem živimo.

Jako je važno ono što imamo svakodnevno na tanjuru. Samo zdrava priroda može proizvesti hranu koja će nam pomoći da zdravo živimo. Upravo na tom tragu i sa tim nakanama, moji prijatelji i ja, iz Modro zelene zadruge, podižemo ekološki maslinik, veličine desetak hektara, na području delte Neretve, s osamdesetak hrvatskih autohtonih vrsta maslina.

On bi trebao dati ekološko maslinovo ulje primjereno tradiciji življenja ljudi uz rijeku Neretvu. Govoreći o hrani trebamo znati da je ona poput prirode, klime i povijesti prostora u kojem nastaje i zato nam treba zdrava i očuvana vječna Neretva.

 

Datum objave: 26. 10. 2011. // Autor: Martina Medverec // www.zdravakrava.hr

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration